ชื่อดาวสำหรับโอกาสพิเศษ

ชื่อดาวสำหรับเครื่องหมายราศี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ชื่อดาว

ชื่อ Star Star พิกัด โอกาส
Хрисия RA 13:25:13.90 -64:29:07.00 dec 5.31 mag วันเกิด
Victory 60 RA 13:12:03.50 -16:11:55.00 dec 5.04 mag วันเกิด
Mister Kuncho Irinski 50 years RA 18:46:01.20 -19:36:23.00 dec 6.42 mag วันเกิด
Viata daruita de Dumnezeu RA 17:53:23.30 -34:53:43.00 dec 5.60 mag ทั่วไป
Мечо Пух RA 14:18:23.80 -33:13:14.00 dec 6.54 mag Nameday
Али Магомедович Алиев RA 08:00:11.70 +73:55:05.00 dec 5.41 mag วันเกิด
Kostadin RA 09:51:40.80 -46:32:52.00 dec 4.58 mag คริสต์มาส
My Sweetheart Кирил RA 05:50:34.00 +56:55:08.00 dec 6.54 mag ทั่วไป
Никол RA 09:30:43.20 +33:39:20.00 dec 5.85 mag วันเกิด
Марин Лазаров RA 03:35:57.70 -11:11:37.00 dec 5.57 mag วันเกิด