ชื่อดาวสำหรับโอกาสพิเศษ

ชื่อดาวสำหรับเครื่องหมายราศี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ชื่อดาว

ชื่อ Star Star พิกัด โอกาส
Делян RA 15:39:22.20 +36:38:12.00 dec 6.00 mag งานแต่งงาน
Елиса RA 18:53:02.50 -48:21:36.00 dec 6.19 mag วันเกิด
Семейство Савови RA 07:26:27.90 +10:36:30.00 dec 6.37 mag ทั่วไป
Даниела RA 08:25:44.20 -66:08:13.00 dec 3.77 mag วันเกิด
Петя RA 06:12:46.30 -17:45:47.00 dec 6.52 mag วันเกิด
SVETLANA RA 03:09:29.80 +44:51:26.00 dec 3.80 mag วันเกิด
Емилия RA 15:51:13.90 +35:39:27.00 dec 4.82 mag คริสต์มาส
Luben Stanev RA 12:48:54.20 +14:07:21.00 dec 5.70 mag วันเกิด
Борислава Караджова RA 08:09:01.60 -19:14:42.00 dec 4.40 mag วันเกิด
Станислава Гочева RA 15:04:06.40 +05:29:33.00 dec 6.50 mag วันเกิด