ชื่อดาวสำหรับโอกาสพิเศษ

ชื่อดาวสำหรับเครื่องหมายราศี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ชื่อดาว

ชื่อ Star Star พิกัด โอกาส
Елисавета Огнянова RA 23:00:24.60 -25:37:36.00 dec 6.29 mag ทั่วไป
Ангел Ценов RA 13:00:38.80 +18:22:23.00 dec 6.20 mag ทั่วไป
Михаела Сарова RA 16:16:55.30 -03:57:12.00 dec 6.18 mag วันเกิด
Доротея RA 21:06:23.30 +71:25:55.00 dec 5.87 mag วันเกิด
Evan P. Grogan RA 10:55:01.00 -42:15:04.00 dec 6.11 mag โรคมะเร็ง
Denitsa Milusheva RA 18:04:40.20 +23:56:33.00 dec 6.34 mag เกิด (Girl)
Ралица RA 19:40:50.20 +45:31:30.00 dec 5.06 mag วันเกิด
DORU RA 05:38:38.10 +30:29:33.00 dec 5.40 mag วันเกิด
Albert Barsegyan RA 17:15:01.90 +24:50:21.00 dec 3.14 mag วันเกิด
Мирослав RA 07:43:06.90 -49:59:34.00 dec 6.57 mag ความรัก