ชื่อดาวสำหรับโอกาสพิเศษ

ชื่อดาวสำหรับเครื่องหมายราศี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ชื่อดาว

ชื่อ Star Star พิกัด โอกาส
Милица RA 12:50:57.90 -52:47:15.00 dec 5.73 mag คริสต์มาส
Mister Kuncho Irinski 50 years RA 18:46:01.20 -19:36:23.00 dec 6.42 mag วันเกิด
СОФИЯ ФРАНС АУТО RA 01:26:27.30 -00:23:55.00 dec 6.41 mag Corporate
Ha-Meem (ZalaxiS) RA 07:51:02.30 +33:14:01.00 dec 6.03 mag ทั่วไป
FLORIN-NICUSOR RA 02:47:33.70 -35:33:03.00 dec 6.51 mag วันเกิด
Ksenia RA 07:11:08.40 +30:14:43.00 dec 4.41 mag วันเกิด
Princess Maria RA 20:17:31.30 +66:51:14.00 dec 5.93 mag ความรัก
Ели RA 22:34:02.90 -01:34:27.00 dec 5.89 mag คริสต์มาส
Цветомир Стефанов RA 04:43:18.10 +59:31:15.00 dec 6.50 mag โรคมะเร็ง
проф. Савова RA 07:41:35.20 +03:37:29.00 dec 5.94 mag วันเกิด