Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
*Кико* RA 08:09:09.60 -48:41:04.00 dec 5.70 mag Chung
Estela Anadoliiska RA 03:45:11.60 +42:34:43.00 dec 3.77 mag Sinh Nhật
Виктория красивата звезда RA 08:27:36.80 +45:39:11.00 dec 6.32 mag Chung
Кристина RA 12:23:21.60 -24:50:26.00 dec 5.68 mag Sinh Nhật
Nikolay Zhelev RA 00:43:21.20 -57:27:47.00 dec 4.36 mag Giáng sinh
Mira RA 21:37:38.70 +54:02:32.00 dec 6.15 mag Yêu
Изабел Дойчинова RA 06:40:28.80 +77:59:45.00 dec 5.73 mag Ngày Valentine
Rada Kopreva RA 20:42:12.60 +50:20:24.00 dec 5.39 mag Giáng sinh
SVD 220161 RA 18:09:59.00 +36:27:59.00 dec 5.58 mag Sinh Nhật
Емил Венков RA 23:49:12.00 +58:57:47.00 dec 6.33 mag Sinh Nhật