Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
Nistor Andrea Carmina RA 01:14:49.20 -00:58:26.00 dec 5.70 mag Chòm sao bảo bình
Теодора RA 15:52:56.70 -65:09:09.00 dec 6.54 mag Sinh Nhật
Georgi Stoyanov RA 01:26:53.50 +03:32:07.00 dec 6.58 mag Giáng sinh
CLAUDIA STANAGUI RA 05:26:17.50 +28:36:27.00 dec 1.65 mag Yêu
Albert Barsegyan RA 17:15:01.90 +24:50:21.00 dec 3.14 mag Sinh Nhật
Star love RA 04:44:57.90 -63:13:47.00 dec 6.46 mag Wedding
Миглена RA 21:31:27.50 +52:37:12.00 dec 6.16 mag Yêu
Любомир Сагаев RA 23:20:20.60 +05:22:53.00 dec 5.05 mag Chòm sao song sinh
Марти Велики RA 17:44:08.70 -51:50:03.00 dec 5.15 mag Giáng sinh
Lambda Tau RA 00:28:12.70 +16:26:42.00 dec 6.06 mag Sinh Nhật