Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
ИВАН ИВАНОВ НИКОЛОВ RA 17:08:47.20 +65:42:53.00 dec 3.17 mag Sinh (Girl)
Marianne RA 17:57:41.80 -76:10:39.00 dec 6.07 mag Chung
Завинаги (знака за безкрайност в началото и края) RA 07:06:35.90 -12:23:38.00 dec 6.48 mag Yêu
Флоричика RA 01:11:06.80 +31:25:29.00 dec 5.16 mag Chòm sao song ngư
Иван Св. Дечев RA 20:38:20.30 -01:06:19.00 dec 4.32 mag Sinh (Boy)
Nataliya&Ventsislav RA 18:05:43.30 +12:00:14.00 dec 7.04 mag Wedding
Николай Николов RA 19:18:48.50 +19:36:38.00 dec 6.58 mag Sinh Nhật
Plamen Stiliyanov RA 08:52:38.60 -48:21:33.00 dec 5.91 mag Sinh Nhật
KsEniA RA 20:28:14.60 +81:25:22.00 dec 5.46 mag Sinh Nhật
VALENTINA RA 17:36:57.10 +68:45:29.00 dec 4.80 mag Xạ thủ trong quân đội