Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
Емил Ангелов RA 06:08:47.20 +08:40:12.00 dec 6.55 mag Sinh Nhật
ALPA RA 03:54:34.00 -52:41:26.00 dec 6.46 mag Công ty
Zsanett Zsarnoczky RA 02:35:38.80 +37:18:44.00 dec 5.71 mag Sinh Nhật
Claudiu Alessandro RA 07:29:47.80 +12:00:24.00 dec 4.54 mag Chung
Николай RA 22:02:01.40 +10:58:26.00 dec 6.37 mag Sinh Nhật
Ригел RA 12:42:49.60 -55:56:50.00 dec 6.08 mag Ngày Valentine
Toni S. RA 13:59:49.30 -03:32:59.00 dec 6.40 mag Yêu
Георги Богев RA 01:33:50.40 +89:00:56.00 dec 6.46 mag Chung
Лора 15.01.1990 RA 05:19:08.50 +40:05:57.00 dec 4.71 mag Ngày Valentine
"ИРЕН МИТКОВА" RA 00:28:43.10 -50:31:58.00 dec 6.26 mag Chòm sao xừ nư