Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
Nikolay92 RA 03:30:37.10 -05:04:31.00 dec 4.73 mag Giáng sinh
Татяна Делибашева RA 22:40:30.90 +44:16:35.00 dec 4.46 mag Chung
AVON-ЗОНА 009 RA 16:01:14.30 +17:49:06.00 dec 5.12 mag Giáng sinh
Lorena Negrea RA 04:06:36.40 +27:36:00.00 dec 5.20 mag Chung
Мими и Владо RA 17:56:55.80 -40:18:20.00 dec 6.43 mag Chung
Стоян Петров RA 04:17:59.10 -80:12:50.00 dec 5.69 mag Chòm sao song sinh
Emil RA 14:49:32.30 +51:22:29.00 dec 6.51 mag Giáng sinh
Радина Денкова RA 09:18:26.00 +35:21:51.00 dec 5.75 mag Chung
Darius DRS RA 13:00:35.90 -03:22:07.00 dec 5.99 mag Giáng sinh
Пиргова RA 20:34:10.00 +20:59:07.00 dec 6.48 mag Sinh Nhật