Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
Рали RA 19:24:07.60 +29:37:17.00 dec 4.97 mag Ung thư
Мирослав Стаменов RA 02:15:46.00 +25:46:59.00 dec 5.79 mag Chung
Marcus Vipsanius Agrippa RA 17:01:59.10 +08:27:02.00 dec 6.33 mag Sinh Nhật
Георги Иванов RA 14:59:27.10 -43:09:36.00 dec 6.10 mag Sinh Nhật
Семейство Савови RA 07:26:27.90 +10:36:30.00 dec 6.37 mag Chung
Огняна Огнянова - Карамфилова RA 13:34:40.50 -13:12:52.00 dec 5.91 mag Yêu
M&L RA 02:10:04.90 -43:48:56.00 dec 6.32 mag Wedding
Михаела Ботева Ботева RA 13:09:45.30 -10:19:46.00 dec 5.94 mag Cong
Елинце RA 10:11:12.80 +37:24:07.00 dec 5.85 mag Sinh Nhật
Vladimir RA 01:38:50.00 -25:01:19.00 dec 6.70 mag Giáng sinh