Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
ККК RA 18:54:13.20 +27:54:34.00 dec 5.62 mag Wedding
Assya Asenova RA 18:45:11.50 -61:05:42.00 dec 6.04 mag Sinh Nhật
Антония RA 17:30:44.30 +26:06:38.00 dec 4.41 mag Yêu
Lorena Negrea RA 04:06:36.40 +27:36:00.00 dec 5.20 mag Chung
Зара RA 08:51:27.90 -42:30:16.00 dec 6.55 mag Ngày Valentine
Люба RA 15:06:16.70 +54:33:23.00 dec 5.25 mag Chung
Халил RA 12:28:54.70 +25:54:46.00 dec 5.29 mag Ngày Valentine
Tan Tan RA 12:00:44.50 -10:26:46.00 dec 5.55 mag Yêu
Теди и Митко RA 18:23:41.90 +21:46:11.00 dec 3.84 mag Wedding
Дидо RA 00:08:33.40 -17:34:39.00 dec 6.06 mag Sinh Nhật