Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
Спешъл RA 23:28:05.20 -11:26:59.00 dec 6.37 mag Yêu
MIHAIL & ROXANA RA 07:23:29.10 -27:50:03.00 dec 5.38 mag Sinh Nhật
Зорница RA 17:47:33.60 -27:49:51.00 dec 4.54 mag Ngày Valentine
Устремът на Паулин RA 14:25:29.80 -19:58:11.00 dec 6.61 mag Sinh (Boy)
Гинка RA 18:56:14.60 +04:12:07.00 dec 4.98 mag Sinh Nhật
Пенка Крумова RA 04:23:07.70 -35:32:42.00 dec 6.39 mag Ung thư
Васил Щраков RA 04:00:36.90 +17:17:48.00 dec 6.32 mag Chòm sao bạch dương
Евгени Свиленов Коев RA 16:33:27.00 -78:53:50.00 dec 3.89 mag Yêu
Николай Николов RA 19:18:48.50 +19:36:38.00 dec 6.58 mag Sinh Nhật
Георги RA 21:39:28.10 -10:34:37.00 dec 6.08 mag Prom