Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
S.C. Secpral COM RA 10:08:15.90 +31:36:15.00 dec 6.24 mag Công ty
ЗОРНИЦА RA 18:01:30.40 +21:35:44.00 dec 4.96 mag Giáng sinh
ПЕРСЕИДИ RA 09:49:57.10 -45:43:58.00 dec 5.08 mag Sinh Nhật
Красимира Панчева RA 19:13:15.50 -12:16:57.00 dec 5.51 mag Giáng sinh
Зара и Здравко Медникарови RA 03:44:33.80 -54:16:26.00 dec 6.30 mag Wedding
РЕНИ ПАРУШЕВА RA 22:46:08.00 -48:58:44.00 dec 6.62 mag Sinh Nhật
Daniela Alexandra Horleanu RA 00:54:53.10 +83:42:26.00 dec 5.62 mag Leo
Urechiusa RA 03:46:08.50 -12:06:06.00 dec 4.42 mag Prom
Александра 09.09.2014 RA 19:37:56.70 +49:17:04.00 dec 6.47 mag Chòm sao xừ nư
Петя Иванова Христова RA 00:28:02.90 +17:53:35.00 dec 5.06 mag Yêu