Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
Ana Letitia RA 09:09:45.10 -49:25:29.00 dec 6.48 mag Sinh (Girl)
Alarmeco RA 02:19:40.80 -04:20:44.00 dec 6.50 mag Công ty
БЕЗКРАЙНОСТ RA 06:05:03.40 +42:58:54.00 dec 5.87 mag Giáng sinh
Anatoly Yordanov RA 16:19:55.10 +39:42:31.00 dec 5.46 mag Sinh Nhật
STM RA 03:46:00.90 +67:12:06.00 dec 5.80 mag Sinh (Boy)
ivenze RA 13:50:34.50 -19:53:50.00 dec 6.53 mag Chòm sao ngưu
Ahmed S. A. Al Khashlok- my only love RA 04:43:09.30 -30:45:56.00 dec 5.68 mag Ngày Valentine
UNIQUE RA 09:07:44.80 +10:40:05.00 dec 5.24 mag Sinh Nhật
Fikret Musa RA 23:33:57.20 +31:19:31.00 dec 4.98 mag Sinh Nhật
Николай Николов RA 19:18:48.50 +19:36:38.00 dec 6.58 mag Sinh Nhật